Kto napędza inwestycje w energie odnawialne?

Zrównoważone inwestycje w sektorze energetycznym w formacie PDF, patrz poniżej – Niemcy, niegdyś okręt flagowy polityki w zakresie energii odnawialnej, osiągają szczególnie słabe wyniki w zakresie inwestycji w energię wiatrową ze względu na skomplikowane procedury zatwierdzania, które często odstraszają inwestorów.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat globalne inwestycje w energię odnawialną wzrosły prawie dwukrotnie. W tym czasie Europa straciła pozycję czołowego inwestora w energię odnawialną i została wyprzedzona przez Chiny i Stany Zjednoczone. Według publikacji Bloomberg New Energy Finance, Organizacji Narodów Zjednoczonych i Frankfurckiej Szkoły Finansów i Zarządzania, w latach 2009-2019 inwestycje w Chinach wzrosły prawie trzykrotnie. Dane obejmują wydatki korporacyjne i rządowe na badania i rozwój, inwestycje w venture capital, private equity i na rynkach publicznych oraz pieniądze wydane na aktywa związane z energią odnawialną i inne tego typu aktywa, przy czym te ostatnie stanowią największą część inwestycji na świecie.

W Europie, jak donoszą media, spadły zwłaszcza inwestycje w energię wiatrową. Ekspert w dziedzinie energii, profesor dr Ulf Moslener z Frankfurt School of Finance & Management, wiąże to z faktem, że inwestorzy nie wierzą w długoterminową atrakcyjność alternatywnych źródeł energii przy obecnej strukturze i organizacji rynku. Niemcy, niegdyś okręt flagowy polityki w zakresie energii odnawialnej, wypadają szczególnie słabo w tych inwestycjach w energię wiatrową ze względu na skomplikowane procedury zatwierdzania, które często odstraszają inwestorów.

Infografika: Kto napędza inwestycje w energię odnawialną? | Statista

Więcej infografik znajdą Państwo na stronie Statista

 

Zrównoważone inwestycje w sektorze energetycznym

Wersja niemiecka – Aby obejrzeć PDF, proszę kliknąć na poniższy obrazek.
Wersja niemiecka – Aby obejrzeć PDF, proszę kliknąć na poniższy obrazek

Zrównoważone inwestycje w sektorze energetycznym - PDF Download

Zrównoważone inwestycje w sektorze energetycznym – PDF Download