System Carport Premium

HELIOS Carport

Wiata samochodowa HELIOS

W zakresie systemów montażu wiat samochodowych oferujemy nasz system HELIOS Premium Carport System.

Dzięki wspornikom w kształcie litery W wiata HELIOS przekonuje eleganckim i czystym wzornictwem. Oprócz podpór, łatwe parkowanie zapewniają również bardzo duże i szerokie miejsca parkingowe. Ogólnie rzecz biorąc, wiata HELIOS jest dostępna jako pojedyncza, podwójna lub dowolnie skalowalna wiata rzędowa i dlatego może być elastycznie stosowana zarówno w sektorze prywatnym, jak i komercyjnym. Szczególną uwagę zwraca się na wysokiej jakości wykończenie dla wymagań rynku.

Już w wersji standardowej wiata HELIOS jest przystosowana do bardzo dużych obciążeń wiatrem i śniegiem. Obliczenia statyczne wiaty zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi oraz założeniami dotyczącymi obciążeń według Eurokodu 1 (DIN EN 1991-1). Wiata garażowa jest posadowiona na fundamentach listwowych zgodnie z określonym planem fundamentów i wzmocnień.

W zależności od życzeń klienta wiata HELIOS jest dostępna z systemem montażowym PV lub bez niego. Można wybrać wersję z 5 modułami w poprzek lub 3 modułami w pionie (ok. 5,9 m powierzchni projekcyjnej).

Konstrukcja wiaty została zaprojektowana tak, aby zapewnić szybki i łatwy montaż. Do montażu kolumn ładujących i falowników przewidziano wstępnie wycięte otwory we wspornikach.

HELIOS
ist in der griechischen Mythologie der göttliche Wagenlenker, der den Sonnenwagen am Himmel lenkt. Hier kommen Sonne und Fahrzeug in einer unwiderstehlichen Symbiose zusammen.

Natürlich heißt unser Carport HELIOS.

Układ modułów

5 modułów na krzyż
3 moduły w pozycji pionowej

Przewidywana powierzchnia

5,91 m² projektowanej powierzchni pod wiatą samochodową.

Montaż

łatwy montaż na fundamentach betonowych

i

Statyka związana z projektem

z założeniami dotyczącymi obciążenia według Eurokodu 1